Raporty okresowe


Raport roczny za 2021 r.

(opublikowano 30.05.2022 r.)


Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.

(opublikowano 30.05.2022 r.)


Raport roczny za 2020 r.

(opublikowano 14.06.2021 r.)


Raporty kwartalne 2022