Raporty okresowe


Raport roczny za 2022 r.

(opublikowano 30.05.2023 r.)


Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.

(opublikowano 30.05.2023 r.)


Raport roczny za 2021 r.

(opublikowano 30.05.2022 r.)


Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.

(opublikowano 30.05.2022 r.)


Raport roczny za 2020 r.

(opublikowano 14.06.2021 r.)


Raporty kwartalne 2023


Raporty kwartalne 2020


Raport roczny za 2019 r.

(opublikowano 03.06.2020 r.)


Raporty kwartalne 2019


Raporty kwartalne 2018


Raport roczny za 2018 r.

(opublikowano 30.05.2019 r.)


Raport roczny za 2017 r.

(opublikowano 30.05.2018 r.)