Podstawowe informacje o spółce i podmiotach zależnych

Pełna nazwa LOGINTRADE  Spółka Akcyjna
Siedziba ul. Legnicka 57D lok. B/J

54-203 Wrocław

Telefon: +48 71 787 35 34
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Adres strony internetowej: www.logintrade.pl
Branża: e-procurement
Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy wynosi 500.902,50 zł
i dzieli się na:- 3 260 390 akcji imiennych serii A,- 746 830 akcji na okaziciela serii B,

– 1 001 805 akcji na okaziciela serii C

Organ prowadzący rejestr, numer KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000438056
NIP: 894 295 35 89
REGON: 020811830
Czas trwania jednostki Nieograniczony

Przedmiot działalności

LOGINTRADE S.A. jest innowacyjną firmą technologiczną działającą na rynku
e-procurement, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań wspierających procesy zakupowe w segmencie B2B, a w szczególności koncentrującą się na komunikacji pomiędzy kupcami i dostawcami.

Podstawowym produktem Emitenta jest platforma zakupowa e-procurement, która stanowi zaawansowany system wspierający proces zakupów biznesowych oraz wspiera komunikację pomiędzy kupcami i dostawcami, a także obsługuje wewnętrzne procesy zakupowe.

LOGINTRADE S.A. realizuje również usługi outsourcingu w zakresie prowadzenia aukcji elektronicznych, a także świadczy usługi konsultingowe oraz przeprowadza szkolenia w zakresie zakupów korporacyjnych, co stanowi doskonałe uzupełnienie dla wdrażanych rozwiązań IT. Realizacja prac konsultingowych stanowi w wielu przypadkach punkt wyjścia we wdrażaniu platformy zakupowej. Połączenie głównego produktu (platformy zakupowej) z dodatkowymi usługami pozwoliło na stworzenie firmy technologiczno-konsultingowej, co zdecydowanie zwiększa konkurencyjność oferty Emitenta i pozwala na budowanie wizerunku profesjonalisty w dziedzinie zakupów korporacyjnych.

Spółki zależne:

  • PZP24.pl Sp. z o.o.

Logintrade posiada 50,00% udziału w kapitale zakładowym i 50,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników PZP24.pl Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna: PZP24.pl Sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Legnicka 57D lok. B/J, 54-203 Wrocław
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
Numer KRS: 0000505029

W skład zarządu PZP24.pl Sp. z o.o. wchodzi: Tomasz Chęć – Prezes Zarządu

  • Salewaste Sp z o.o.

Logintrade posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników Salewaste Sp. z o. o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna: Salewaste Sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Legnicka 57D lok. B/J, 54-203 Wrocław
Kapitał zakładowy: 25 000,00 zł
Numer KRS: 0000638134

 

W skład zarządu Salewaste Sp. z o.o. wchodzi: Michał Szlachcic – Wiceprezes Zarządu

 

  • Pricerlink Sp. z o.o.

Logintrade posiada 70,00% udziału w kapitale zakładowym i 70,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników Pricerlink Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna: Pricerlink Sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Legnicka 57D lok. B/J, 54-203 Wrocław
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Numer KRS: 0001073630

W skład zarządu Pricerlink Sp. z o.o. wchodzi: Tomasz Wudarzewski – Prezes Zarządu