Aukcje elektroniczne

ZAPOTRZEBOWANIA

Zapotrzebowania

W każdej firmie powstają potrzeby zakupowe związane z realizowaną działalnością biznesową. Różne rodzaje tych potrzeb oraz metody ich akceptacji wymagają wykorzystania elastycznych i profesjonalnych narzędzi informatycznych.

Na platformie zakupowej klienci wewnętrzni mogą składać zapotrzebowania, które następnie kierowane są do osób akceptujących i po pozytywnej ich weryfikacji przekazywane do kupców odpowiedzialnych za realizację. Rozwiązania e-procurement ułatwiają komunikację pomiędzy klientami wewnętrznymi, kupcami oraz managerami.

Platforma zakupowa posiada funkcję workflow, ułatwiającą obieg i akceptację dokumentów związanych z potrzebami zakupowymi firmy.

Korzyści

Rozwiązanie

Przyspieszenie czasu realizacji zapotrzebowań

Rozwiązanie

Śledzenie aktualnych statusów realizacji

Rozwiązanie

Ułatwienie komunikacji w ramach zapotrzebowań

Rozwiązanie

Zapytania ofertowe (RFX)

Realizacja zakupów biznesowych w odniesieniu do wybranych kategorii wymaga pozyskania ofert handlowych od współpracujących lub potencjalnych dostawców.

Platforma zakupowa umożliwia proste i intuicyjne tworzenie zapytań ofertowych (RFI, RFP, RFQ), a następnie ich przesyłanie do dostawców lub publikowanie na portalu. Zainteresowani dostawcy mają możliwość składania ofert handlowych, które analizowane są przez kupców.

Po zebraniu ofert handlowych kupiec może kontynuować postępowanie w formie negocjacji lub aukcji elektronicznej.

Korzyści

Rozwiązanie

Szybszy wybór dostawcy

Rozwiązanie

Lepsze oferty handlowe

Rozwiązanie

Ułatwienie komunikacji z dostawcami

AUKCJE ELEKTRONICZNEAukcje elektroniczne

Aukcje elektroniczne stanowią skuteczną alternatywę dla tradycyjnych negocjacji handlowych. Są narzędziem wspierającym dokonywanie zakupów, w którym dostawcy prezentują on-line swoją ofertę handlową.

Zaawansowana metodyka aukcyjna umożliwia osiąganie bardzo dobrych wyników w odniesieniu do ceny oraz innych kryteriów wyboru oferty.

Na platformie zakupowej dostępne są m.in. aukcja angielska, japońska, holenderska, multiobiektowa i wielokryterialna.

Korzyści

Rozwiązanie

Skrócenie czasu negocjacji z dostawcami

Rozwiązanie

Lepsze oferty handlowe

Rozwiązanie

Prosty i czytelny sposób wyboru oferty

RozwiązanieKatalogi i zamówienia

We współpracy z dostawcami istotnym procesem jest wywoływanie dostaw przez kupców oraz klientów wewnętrznych. Moduł katalogów i zamówień pozwala na łatwą realizację zakupów.

Wizualizacja produktów umożliwia dokonanie właściwego wyboru. Narzędzia do akceptacji koszyków i zamówień pozwalają na kontrolę realizowanego procesu, co jest niewątpliwą zaletą platform zakupowych.

Korzyści

Rozwiązanie

Skrócenie czasu realizacji zamówień

Rozwiązanie

Wizualizacja produktów w katalogach

Rozwiązanie

Ułatwienie komunikacji pomiędzy klientami wewnętrznymi, kupcami i dostawcami

ZARZĄDZANIE UMOWAMIZarządzanie umowami

Efektywna współpraca z dostawcami wynika z podpisanych umów handlowych, stanowiących ważną dokumentację w zakupach biznesowych. Przechowywanie umów, a także monitoring ich realizacji powinny być zorganizowane w sposób umożliwiający szybkie dotarcie do niezbędnych informacji.

Moduł umów (e-Kontrakt) zapewnia skuteczne i jednocześnie proste i intuicyjne zarządzanie tymi dokumentami.

Korzyści

Rozwiązanie

Łatwy dostęp do kluczowych informacji

Rozwiązanie

Śledzenie realizacji umów

Rozwiązanie

Archiwizowanie dokumentów powiązanych z umowami

RozwiązanieOcena dostawców

Jakość oferowanych produktów dla klientów jest uzależniona od pracy dostawców. Ocena współpracujących firm stanowi istotny element w ramach zarządzania zakupami oraz szeroko rozumianą jakością.

Platforma zakupowa umożliwia przeprowadzanie zarówno prostych jak i złożonych ocen dostawców. Zebrane dane pozwalają na efektywne zarządzanie procesem kwalifikacji, a także rozwoju dostawców.

Korzyści

Rozwiązanie

Budowanie know-how o współpracujących dostawcach

Rozwiązanie

Skrócenie procesu oceny dostawców

Rozwiązanie

Możliwość zarządzania bazą dostawców