Struktura akcjonariatu

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ.

 

AkcjonariuszSeria akcjiLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale zakładowymUdział w ogólnej liczbie głosów
Marta WudarzewskaA1273230254646025,42%30,79%
Włodzimierz WudarzewskiA944230188846018,85%22,84%
Michał SzlachcicA, C951373189560318,99%22,92%
PozostaliA, C1840192193889236,74%23,45%
SUMA50090258269415100%100%