Prognozy wyników finansowych

Zarząd Spółki w roku 2022 z uwagi na zmienną sytuację pandemiczną zdecydował się na niepublikowanie prognoz na temat realizacji wyników finansowych.