Dokumenty korporacyjne

Statut spółki

Statut spółki Logintrade S.A.

 

Oświadczenie o stosowanym ładzie korporacyjnym

Oświadczenie dot. ładu korporacyjnego Logintrade S.A.

 

Memorandum informacyjne

Memorandum ofertowe zostało sporządzone 12.11.2012 r. przez WDM Dom Maklerski i dostępne jest do wglądu w siedzibie Spółki