Autoryzowany doradca

Dane podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Animacji Akcji:

NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

NIP: 5252423576