Kalendarium

Zarząd Logintrade S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty kwartalne:

– raport okresowy za IV kwartał 2021r . 14 lutego 2022 roku,

– raport okresowy za I kwartał 2022 r. 13 maja 2022 roku,

– raport okresowy za II kwartał 2022 r. 12 sierpnia 2022 roku,

– raport okresowy za III kwartał 2022 r. 14 listopada 2022 roku.

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021 zostanie przekazany w dniu 30 maja 2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: par. 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.