Kalendarium

Zarząd Logintrade S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Raporty kwartalne:

– raport okresowy za IV kwartał 2020r. 12 lutego 2021 roku,

– raport okresowy za I kwartał 2021r. 14 maja 2021 roku,

– raport okresowy za II kwartał 2021r. 13 sierpnia 2021 roku,

– raport okresowy za III kwartał 2021r. 12 listopada 2021 roku.

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2020 zostanie przekazany w dniu 14 czerwca 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: par. 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.