26 stycznia 2017

Zakupy poza platformą – analiza przypadku

Wykorzystanie w prowadzeniu procesu zakupów platformy zakupowej jest coraz powszechniejszą, jednak w dalszym ciągu nie dominującą praktyką. Ciekawym jest spojrzenie na podejście do procesu ofertyzacji u tych firm, które do tej pory nie korzystają z rozwiązań e-zakupowych. Pozwala ono a także wypracować podstawę do dokonywania porównań na poziomie wybranych wskaźników efektywności. U […]
2 stycznia 2017

E-komunikacja w kontaktach z dostawcami

Każda owocna współpraca pomiędzy partnerami biznesowymi opiera się na dobrej komunikacji. Nie inaczej jest w przypadku relacji kupców z dostawcami. Jeśli prawidłowo podejdziemy do tego zagadnienia dostawcy będą integralną częścią naszego systemu. Z drugiej strony zaniedbany proces komunikacji negatywnie wpłynie na wyniki biznesowe utrudniając lub wręcz uniemożliwiając spełnienie oczekiwań klientów […]
14 grudnia 2016

Współpraca z klientem wewnętrznym w procesie zakupów B2B

Proces realizacji zakupów B2B to dostarczanie produktów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Rozpoczyna się zwykle od zdefiniowania potrzeb biznesowych przez klientów wewnętrznych. Ich zaangażowanie we właściwy sposób może odegrać kluczową rolę w projektach zakupowych. Warto przyjrzeć się jak wygląda na co dzień współpraca pomiędzy pomiędzy kupcami, a […]
30 listopada 2016

Zapytanie RFQ w procesie zakupów

Zapytanie o propozycję na platformie zakupowej (request for quotation – RFQ) to rodzaj zapytania ofertowego, w którym firma informuje o planowanym rozpoczęciu projektu zakupu usług/towarów. Powinno ono zawierać szczegółową specyfikację oraz formalne warunki, jakie muszą zaakceptować składający ofertę. Taka forma zapytania często kończy proces zakupów. Są w nim też przedstawione zasady konstruowania […]
7 października 2016

Aukcja elektroniczna #1 Pierwsze kroki

Aukcja elektroniczna to wciąż dla wielu firm nowy sposób wyłaniania dostawców i obniżania kosztów. Często przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań powoduje, że pozytywne zmiany, które niesie ze sobą stosowanie e-aukcji, omijają naszą firmę. Zazwyczaj wynika to z braku usystematyzowanej wiedzy na temat tego  sposobu wyłaniania ofert. Cykl, który otwiera ten artykuł, […]
20 września 2016

Jak kupować stal i wyroby hutnicze?

E-zakupy to specyficzny proces, który zmienia sposoby dotychczasowego zaopatrywania się firm. Platforma zakupowa ułatwia i standaryzuje konstruowanie zapytań ofertowych, jednak  Istnieją branże, które wymagają specjalnego przygotowania zapytania ofertowego. Charakterystyka tych dziedzin zaopatrzenia definiuje jakie informacje należy zapytaniu zawrzeć. Określa ona również inne elementy zapytania ofertowego, jak na przykład minimalną ilość towaru, na jaki […]
8 września 2016

Wielcy stawiają na e-zakupy. #1 ONZ

Platforma zakupowa to rozwiązanie, które daje tak wiele możliwości, że nawet największe międzynarodowe organizacje wykorzystują ją do zakupu towarów i usług. Coraz większe potrzeby zaopatrzeniowe takich instytucji powodują, że jedynie globalizacja rynku dostaw oraz możliwość przeprowadzenia obiektywnego porównania ofert z różnych stron świata zapewnia im stabilne działanie na satysfakcjonującym poziomie. Organizacja […]