7 września 2016

Zapytanie RFQ na usługi budowlane

Podjęcie decyzji o budowie czy remoncie to trudne i wielowątkowe przedsięwzięcie w firmie. Zazwyczaj wiąże się ona z wielotorowym planowaniem, zebraniem (często bardzo obszernej) dokumentacji, wreszcie wygospodarowaniu niemałych funduszy. Najtrudniejszym elementem całego procesu jest znalezienie wykonawcy, co ze względu na specyfikę rynku budowlanego bywa trudne. Co więc powinno zawierać zapytanie […]
7 września 2016

Zapytanie ofertowe na usługi budowlane

Podjęcie decyzji o budowie czy remoncie to trudne i wielowątkowe przedsięwzięcie w firmie. Zazwyczaj wiąże się ona z wielotorowym planowaniem, zebraniem (często bardzo obszernej) dokumentacji, wreszcie wygospodarowaniu niemałych funduszy. Najtrudniejszym elementem całego procesu jest znalezienie wykonawcy, co ze względu na specyfikę rynku budowlanego bywa trudne. Co więc powinno zawierać zapytanie ofertowe, […]
11 sierpnia 2016

Symbioza z dostawcą?

Często archaiczność procesów związanych z dostawami strategicznymi powoduje, że to ogniwo łańcucha wartości staje się najsłabsze i w końcu zawodzi. Mogą temu przeciwdziałać jedynie energicznie wprowadzane zmiany.  Co zrobić, gdy dostawca zajmujący strategiczną pozycję w łańcuchu dostaw staje się coraz bardziej samodzielnym podmiotem? Jak zaradzić jego ucieczce do konkurencji? Wreszcie […]