Wiedza i rozwój kompetencji kupców w badaniach – część 1.