Sztuczna inteligencja, czyli o roli kupca przyszłości