Klient wewnętrzny: pomaga czy przeszkadza w zakupach