Rejestracja zakupów drobnych na platformie zakupowej